Πληροφορίες

Η aero-jobs είναι μια κοινοπραξία διάφορων συμβουλευτικών εταιριών στη Γερμανία και στην Ελλάδα, οι οποίες προσφέρουν υποστήριξη στην κάλυψη θέσεων εργασίας σε αεροδρόμια. Προσφέρονται υπηρεσίες στελέχωσης υποψηφίων σε όλα τα επίπεδα εντός και εκτός Ελλάδος, και η υπηρεσία μας παρέχεται χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση ή άλλη δέσμευση για τους υποψηφίους μας.

Πληροφορίες

Η aero-jobs είναι μια κοινοπραξία διάφορων συμβουλευτικών εταιριών στη Γερμανία και στην Ελλάδα, οι οποίες προσφέρουν υποστήριξη στην κάλυψη θέσεων εργασίας σε αεροδρόμια. Προσφέρονται υπηρεσίες στελέχωσης υποψηφίων σε όλα τα επίπεδα εντός και εκτός Ελλάδος, και η υπηρεσία μας παρέχεται χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση ή άλλη δέσμευση για τους υποψηφίους μας.

Θέσεις εργασίας

Εργαστείτε σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον στο 3ο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ευρώπης με ετήσιο αριθμό επισκεπτών μεγαλύτερο των 65.000.000.

Κάντε αίτηση και λάβετε μέρος στις Ημέρες Καριέρας για θέσεις εργασίας στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.